Navštivte naši kamennou prodejnu v centru historické Olomouce! Pavelčákova 12, Olomouc, Po-Pá 10-18 hodin, So 10-13 nebo se objednejte mimo otevírací dobu

Ochrana osobních údajů (GDPR)

    Podmínky ochrany osobních údajů

 

 1. Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Hyla Stock Invest s.r.o.  se sídlem Jakoubka ze Stříbra 781/44, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55769, IČ: 01416782 (dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce:

adresa:    Roca Blanca fashion store, Pavelčákova 12, Olomouc 779 00

e-mail:    info@rocablanca.cz

telefon:   608 052 524

 

 1. Účely zpracování:
 • vyřízení objednávky;
 • vyřízení reklamace;
 • zodpovězení dotazů zákazníka;
 • cílená nabídka zboží a služeb;
 • marketingové akce;
 • ochrana majetku správce, života a zdraví osob v prostoru kamenné prodejny prostřednictvím stálého bezpečnostního kamerového systému.

 

 1. Jaké údaje zpracováváme?
 • Identifikační údaje, tyto údaje zejména zahrnují: jméno, příjmení, uživatelské jméno, datum narození, pohlaví,
 • Kontaktní údaje, tyto údaje zejména zahrnují: email, telefonní číslo
 • Platební a transakční údaje tyto údaje zejména zahrnují: bankovní a platební údaje, historii objednávek, plateb a pohledávek
 • Obrazový záznam (bezpečnostní kamerový systém na kamenné prodejně)

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom mohli spravovat Vaše zákaznické účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby a produkty, o které jste projevili zájem (včetně administrace a provedení platby v případě objednávky), umožnili Vám účast ve spotřebitelských soutěžích a akcích, které pro naše zákazníky pořádáme.

 1. Právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat (i bez Vašeho výslovného souhlasu) v souladu s platnými právními předpisy, a to v případě

 • zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy anebo jednání směřující k uzavření smlouvy (předsmluvní vztahy)
 • zpracování, které je nezbytné pro splnění právních (zákonných) povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
 • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.

Konkrétně tedy:

  1. Plnění smlouvy

Vaše identifikační, kontaktní, transakční a platební údaje používáme k uzavření a plnění smlouvy na naše produkty a služby, což zahrnuje zejména:

- zpracování platby a poskytnutí zboží

- naši komunikaci ohledně stavu objednávky

- vrácení zboží v případě odstoupení od smlouvy

- reklamační řízení v případě uplatnění nároku z vad.

  1. Splnění právních povinností

Vaše osobní údaje zpracováváme v omezeném rozsahu i za účelem plnění účetních a daňových povinností, které jsou nám uloženy příslušnými právními předpisy.

  1. Oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je:

 • náš zájem Vás informovat o našich produktech a službách a poskytovat Vám cílenou a relevantní reklamu, tj. abychom Vám mohli nabídnout obdobné služby a zboží, které Vás mohou zajímat, tedy “Přímý Marketing”:
  • Jste-li náš zákazník, mohou být Vaše identifikační, kontaktní a marketingové údaje použity pro účely vyhodnocení toho, co je pro Vás relevantní a co Vás zajímá. Na základě našeho oprávněného zájmu Vám můžeme prostřednictvím emailu, SMS, chatu na facebooku a instagramu zasílat marketingové nabídky ohledně zboží či služeb, které jste si u nás zakoupili, případně informace, které jste si od nás vyžádali. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit. V takovém případě nás kontaktujte na kontaktní údaje viz výše sekce 1.
  • V případě, přihlásíte-li se k odběru našich obchodních sdělení, Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely přímého marketingu, tzn. zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou (emailem nebo SMS).
  • PROTI ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU, A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDOU PRO DANÝ ÚČEL NADÁLE ZPRACOVÁNY.
  • V rámci zpracování osobních údajů u nás bude docházet k automatizovanému zpracování údajů, včetně profilování, spočívajícím ve statistickém a analytickém zpracování údajů. V rámci tohoto zpracování bude subjekt údajů automaticky zařazen do skupin zákazníků, na základě čehož mu následně bude správce zasílat cílené nabídky zboží a služeb. Toto rozhodování však nemá pro subjekty údajů žádné právní účinky.
 • náš zájem zabezpečit naši vzájemnou komunikaci, tj. abychom Vám mohli odpovědět na Vaše otázky či požadavek, v případě, budete-li nás kontaktovat prostřednictvím zákaznické linky, prostřednictvím chatu na Webové stránce, facebooku a instagramu nebo prostřednictvím emailové zprávy;
 • náš zájem zlepšovat kvalitu našich produktů a služeb y co nejlépe cílit marketing našich služeb a produktů;
 • náš zájem na ochraně a uplatňování našich práv, tj. abychom zamezili podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv);
 • náš zájem na ochraně majetku a zdraví osob, tj. v prostorách provozoven Roca Blanca můžeme provozovat kamerový systém se záznamem, který zpracovává Vaše identifikační údaje; Prostory kamenné prodejny, kde je v provozu kamerový systém, je označen při vstupu do prodejny a podrobné informace týkající se kamerového systému jsou uvedeny ve vnitřních předpisech a na vyžádání Vám umožníme se s tímto předpisem seznámit v konkrétní provozovně.
 1. Výslovný souhlas

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který si od Vás vyžádáme.

Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.

 

 1. Doba, po jakou data uchováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy a dále po dobu, po kterou je Hyla Stock Invest s.r.o.   povinna jakožto správce uchovávat tyto údaje podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu a právního základu jejich zpracování po takouto dobu:

 • Plnění smluvního vztahu - dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10 let od dne realizace příslušného smluvního vztahu či uplynutím jiné, zákonem stanovené lhůty pro archivaci
 • Výslovný souhlas - zpracování osobních údajů na základě souhlasu (např. zasílání obchodních sdělení a obsahových newsletterů) do odvolání souhlasu
 • Účetní a daňové účely - 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových - max. 2 roky
 • Provádění analýz a měření Vaší aktivity na Webové stránce, facebooku, instagramu, analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu - max. 6 měsíců
 • Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích – po dobu nezbytnou k vyhodnocení a čerpání soutěže a zajištění předání výher
 • Zodpovězení Vašeho dotazu – po dobu nezbytnou k zodpovězení Vašeho dotazu/vyřešení požadavku
 • Záznamy kamerového systému 8 dní, pokud není záznam potřeba použít v řízení o spáchání přestupku či trestného činu.

 

 1. Příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a abychom Vám mohli poskytnou ten nejlepší servis, používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje zpracovávají část Vašich údajů, ale vždy dohlížíme na to, aby každá služba, se kterou spolupracujeme, splňovala taktéž veškeré podmínky a byla v souladu s GDPR.

Naše webové stránky zároveň využívají službu Google Analytics, která zaznamenává chování návštěvníků.

 

Google

US

Analýza chování a návštěvnosti, on-line reklama

Facebook

US

Analýza chování a návštěvnosti, on-line reklama, zákaznická podpora

Poskytovatel služby Mailchimp

US

E-mail marketing

Uloženka by WE|DO

CZ

Vyřízení a doručení objednávky

Zásilkovna

CZ

Vyřízení a doručení objednávky

Česká pošta

CZ

Vyřízení a doručení objednávky

Gopay

CZ

On-line platební brána

Shoptet

CZ

E-shopová řešení

 

 

 1. Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 1. Práva subjektu údajů

Při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

 • právo přístupu ke svým osobním údajům - kdy můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů – tzn. získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

V případě zpracování prováděném a základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že Správce nebo pověřené třetí osoby provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

 • opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají;
 • provedli výmaz vašich osobních údajů - zejména tehdy nejsou-li vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny;
 • nebo omezili zpracování vašich osobních údajů - zejména tehdy popíráte-li přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků.

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

dsfe_1